لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری دماسنج
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري در سهام و با پرداخت سود دماسنج
پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
به اطلاع می رساند، به استناد ماده ١٧ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مدیر صندوق یا  ...
ادامه ...

آثار مثبت تصمیم مجلس بر بازار سهام و شرکت های پتروشیمی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، تعیین فرمول ١٠ ساله برای خوراک پتروشیمی ها و بازگشت فرآیند قیمت گذا ...
ادامه ...

چشم انداز بازدهی در بازار سرمایه
محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که صنایع بورسی به چه میزان از تغییر قیمت نفت تأثیر خواهند گر ...
ادامه ...

صندوق دماسنج جایگاه نخست را درمیان صندوقهای سرمایه گذاری مشترک از نظر بازده یکماهه بدست آورد.
(سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران )  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري در سهام و با پرداخت سود دماسنج در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٠/٠٧/١٣٩٢
مدیر صندوق : شركت كارگزاري بورسيران
متولی صندوق : موسسه حسابرسي شراكت
ضامن نقد شوندگی : شركت كارگزاري بورسيران
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : سهند جلال سهندي
حسابرس : موسسه حسابرسي رهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (١٢/٠٤/١٣٩٤)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧١,٠٩٢,١٠٣,٥٦٥
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧٤٠,٩٠٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧١٢,٦١٧
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧١٢,٦١٧
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٩٩,٧٦٢
تغيير ان اي وي نسبت به روز قبل : % -٠.٠٣
اطلاعات موسسین و مدیر سرمایه گذاری
محمد رضا اميري امیر علی شبستانی پور
فرهنگ قراگوزلو آرش آقاقلیزاده خیاوی
اکبر حامدی میخوش شرکت کارگزاری بورسیران
سجاد امیری شرکت سبدگردان آسمان
FusionCharts.
FusionCharts.