پرسش‌‌های متداول پرسش جدید

با سلام با مراجعه به سایت صندوق، ورود سرمایه گذاران و قسمت ماشین حساب بازدهی میتوانید میزان سود تعلق گرفته را با وارد کردن مبلغ سرمایه گذاری و تاریخ مورد نظر مشاهده نمایید. سرمایه گذاران میتوانند در صورت تمایل نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری شده اقدام نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در صورت ابطال قبل از 3ماه از زمان شروع سرمایه گذاری کارمزد 1 تا 5 درصدی به فرد سرمایه گذار تعلق میگیرد.
با سلام امکان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در صندوق وجود دارد. سود سرمایه گذاری سرمایه گذاران مبلغ 75000 ریال به ازای هر سهم میباشد. که این سود در پایان دوره مالی شش ماهه به شماره حساب اعلام شده توسط سرمایه گذار در زمان صدور، واریز خواهد شد.
با سلام در حال حاضر تنها با مراجعه حضوری و هماهنگی با همکاران پذیرش امکان سرمایه گذاری وجود دارد. درصدد هماهنگی با سازمان برای رفع این مشکل هستیم.
با سلام در حال حاضر حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري توسط هر سرمایه گذار 10 واحد است.
با سلام 1.سود سرمایه گذاری سرمایه گذاران مبلغ 75000 ریال به ازای هر سهم میباشد. که این سود در پایان دوره مالی شش ماهه به شماره حساب اعلام شده توسط سرمایه گذار در زمان صدور، واریز خواهد شد. 2.امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری در هر زمان وجود دارد. اما اگر ابطال قبل از 3 ماه از زمان شروع سرمایه گذاری صورت گیرد. کارمزد 1 تا 5 درصدی به سرمایه گذار تعلق میگیرد. نرخ کارمزد به شرح زیر است: 7روز 5% 15روز 4% 30روز 3% 60روز 2% 90روز 1%
با سلام هر صدور و یا ابطال واحد به نرخ صدور و ابطال روز کاری بعد برای سرمایه گذاران خریداری و فروخته میشود. سرمایه گذاران پس از گذشت دو روز کاری از هر درخواست صدور میتوانند تعداد واحدهای خریداری شده را با نام کاربری و رمز عبور خود مشاهده کنند. همچنین پس از تایید درخواست ابطال نهایتا پس از گذشت 7 روز کاری مبلغ به حساب سرمایه گذار واریز میشود. (هرروز در سایت نرخ صدور و ابطال روز کاری قبل موجود است.).
با سلام مراحل سرمایه گذاری به شرح زیر است: ابتدا در سایت صندوق وارد قسمت ورود سرمایه گذاران شده و از منوی سمت راست ثبت نام در صندوق را انتخاب کرده و با واردکردن اطلاعات موردنظر ثبت نام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی فایل راهنما را مشاهده کنید. مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام مراحل سرمایه گذاری به شرح زیر است: ابتدا در سایت صندوق وارد قسمت ورود سرمایه گذاران شده و از منوی سمت راست ثبت نام در صندوق را انتخاب کرده و با واردکردن اطلاعات موردنظر ثبت نام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی فایل راهنما را مشاهده کنید. مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام قبل از هرگونه اقدامی سایت راچک کنید و از امکان صدور واحد مطمئن شوید. در حال حاضر تنها با مراجعه حضوری و هماهنگی با همکاران پذیرش امکان سرمایه گذاری وجود دارد. درصدد هماهنگی با سازمان برای رفع این مشکل هستیم.
با سلام مراحل سرمایه گذاری به شرح زیر است: ابتدا در سایت صندوق وارد قسمت ورود سرمایه گذاران شده و از منوی سمت راست ثبت نام در صندوق را انتخاب کرده و با واردکردن اطلاعات موردنظر ثبت نام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی فایل راهنما را مشاهده کنید. مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید. قبل از هرگونه اقدامی سایت راچک کنید و از امکان صدور واحد مطمئن شوید.

پرسش و پاسخ

کاربر گرامی اگر پرسش‌ شما در پرسش‌های رایج وجود ندارد میتوانید با استفاده از فرم زیر پرسش خود را مطرح نمایید

Captcha