بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/31
کل خالص ارزش دارائی ها 297,585,218,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,054,791 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,054,791 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,117,732 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 73,391

صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/20

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیران سرمایه گذاری:

سهند جلال سهندي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پردازه ايران مشهود

نمودار‌ها